Øg medarbejderens indre og ydre motivation

motivation

Hvis man er virksomhedsejer, betragter man sin virksomhed som sit barn, og som de fleste forældre vil vide, ønsker man kun det bedste for sit barn. Dog kan man ikke regne med, at ens ansatte har den samme følelse for virksomheden, så derfor gælder det om at øge den indre og ydre motivation hos ens ansatte mest muligt, så de får en ejerskabsfølelse og forbliver motiveret for hver dag at ude et fantastisk stykke arbejde.

Hvordan øger man så sine ansattes indre og ydre motivation? Dette kan der være flere forskellige værktøjer til, men samtidig må man også gøre sig klart, at motivation er meget individuelt, og derfor vil man også blive nødt til at bruge forskellige værktøjer til at præge motivationen hos den enkelte medarbejder. Disse værktøjer kan blandet opdeles i værktøjer til den indre motivation og værktøjer til den indre motivation.

Værktøjer til at øge den indre motivation

Professor Steven Reiss har i mange år forsket i motivation, og gennem sin forskning – blandt andet ved et studere involverende 6.000 personer – har han fundet frem til nogle faktorer, som i højere eller mindre grad alle kan påvirke den indre motivation og adfærd. Disse faktorer er:

 • Uafhængighed
 • Familie
 • Accept
 • Nysgerrighed
 • Spise
 • Ære
 • Idealisme
 • Orden
 • Fysisk aktivitet
 • Kraft
 • Gemme
 • Social kontakt
 • Stilhed
 • Hævn

Allerede får man måske som arbejdsgiver en langt bedre fornemmelse for, hvilke værktøjer man kan tage i brug for at øge den indre og ydre motivation, da det ofte kan være den samme drivkraft, som kan påvirke den indre- såvel som den ydre motivation.

For eksempel hvis vi tager udgangspunkt i uafhængighed, kan dette være en stærk drivkræft, hvis man f.eks føler, at man på arbejdet har tid og overskud til at fordybe sig i nogle emner, og dermed har større indflydelse på sin arbejdsdag. Omvendt vil man også opleve større uafhængighed, hvis man påvirke den ydre motivation gennem højere løn, da man i sin fritid vil opleve større uafhængighed, hvilket kan øge arbejdsglæden og dermed den indre motivation. Derfor vil man ofte opleve synergieffekter ved enten at påvirke den indre eller ydre motivation, men samtidig bør det også nævnes, at man i langt de fleste tilfælde vil opnå den største effekt ved at påvirke den indre motivation, da en interesse og et medansvar ofte vil skabe højere arbejdsglæde, indlevelse og effektivitet end blot en højere løn.

Et andet eksempel er fysisk aktivitet, hvilket i den glad kan øge ens arbejdsglæde og give medarbejderen en følelse af overskud i hverdagen, hvilket også vil være med til at øge dennes motivation for at arbejde. En måde at bruge fysisk aktivitet som et værktøj til at øge den indre motivation kunne eksempelvis være ved at implementere motionsrum på arbejdspladsen og eventuelt opfordre til, at man bruger 30 minutter af arbejdstiden på at være aktiv. Omvendt kunne man også give tilskud eller helt betale et medlemskort til et fitnesscenter, hvilket medarbejderen ville kunne se som en form for bonus eller lille lønforhøjelse, hvorved det mere vil fungere som en ydre motivation, men ofte vil det være sværere at få medarbejderen til rent faktisk at bruge fitnessabonnementet, hvis det foregår i fritiden og i en travl hverdag. Derfor er det som regel en god ide først at prøve at påvirke den indre motivation ved eksempelvis at give 30 minutter hver dag eller et par gange om ugen, hvor medarbejderen i arbejdstiden kan finde tid. Dette vil ofte give en fornemmelse af accept og måske endda en følelse af gensidig forpligtelse, hvilket i den grad vil øge den indre motivation til en øget indsats på arbejdspladsen.

Værktøjer til den ydre motivation

Som nævnt er det en rigtig god ide at forsøge at påvirke den indre motivation, da den oftest vil have en mere langsigtet virkning og ikke mindst vil den også have en langt større indflydelse på arbejdsmotivationen. Dog kan man ikke komme uden om, at der er nogle ting som skal være på plads før medarbejderen har overskud, hvilket næppe vil være tilfældet, hvis denne føler sig underbetalt, at arbejdstiderne ikke hænger sammen med et familieliv eller at man ikke bliver kompenseret for overarbejde for at nævne nogle få tilfælde.

Det kan ofte være dyrt at øge den ydre motivation hos medarbejderen på denne måde, og som nævnt er det ikke sikkert, at virkningen er lige så langsigtet som at give medarbejderen mere ansvar, frihed og påskønnelse for sin indsats.

Dog kan man f.eks. øge medarbejderens ydre motivation ved at give arbejdstelefon, arbejdscomputer, arbejdsbil, betale internet eller andre bonuser, som ikke er direkte løn, men også viser medarbejderen, at man ønsker, at deres ønsker bliver imødekommet, samtidig med at man minimerer udgiften til løn.

Kurser i indre og ydre motivation

Dette er blot nogle af de få metoder, som man kan bruge til at øge medarbejderens indre og ydre motivation på arbejdspladsen, men hvis man har lyst til at tage et spadestik dybere i både faktorer og værktøjer, som kan påvirke netop den indre og ydre motivation, kan det være en god ide at investere i et kursusforløb. Typisk vil man kunne planlægge et kursus over en eller to dage, hvor både chefer og medarbejdere kan vende situationer fra hverdagen og få værktøjer til at skabe en bedre motivation på arbejdspladsen for at yde den ekstra indsats, som de fleste chefer ønsker at opnå.

Gem