Mediehus Danmark: ”Derfor er det trykte medie stadigvæk relevant”

Mediehus Danmark

Når MedieHus Danmark laver markedsføringsmateriale for deres kunder, er slutproduktet på flere forskellige platforme. Magasinet findes i en online form og hvis kunden ønsker det, kan de også lave en profilfilm.

Et andet vigtigt element af Mediehus Danmarks portfolio er magasiner og brochurer i fysisk form. Kvaliteten på papiret varierer efter kundens ønske, om det så er tyndere eller tykkere, med eller uden gloss.

Men hvorfor insisterer vi på, at lave printversioner af vores materiale i en tidsalder, hvor mere og mere bliver digitalt?

Flere undersøgelser viser, at der faktisk er stor forskel på, om man læser en tekst på en computerskærm eller på papir.

Papir er lettere at forstå
Mediehus Danmark refererer til en norsk undersøgelse fra 2013, som konkluderer, at hvis man læser tekst, der står på papir får man en dybere forståelse for teksten, samtidig med at man husker den i længere tid, end hvis man læser den samme tekst på en computerskærm.

I undersøgelsen tog man 72 elever fra to forskellige 10. klasser og delte dem op i to grupper. Begge grupper skulle læse de samme to tekster, den ene skønlitterær, den anden en faktuel tekst. Den ene af grupperne skulle læse teksten i en pdf på en computer, mens den anden fik teksten udleveret på papir.

Bagefter blev eleverne stillet spørgsmål, der skulle vise, hvor godt de havde forstået teksten. Gruppen, der fik teksten i papirform klarede sig bedst, både hvad angik den skønlitterære tekst og den faktuelle.

Magasiner involverer sanserne

Men hvorfor hænger det sådan sammen? Ifølge forskerne bag kan en af årsagerne være det håndgribelige ved en tekst i et hæfte eller en bog. Man kan nemt overskue længden på teksten, og man kan hurtigt springe fra sted til sted i den uden at miste sit oprindelige begyndelsespunkt.

Da man involverer flere sanser end blot synssansen, gør man det nemmere for hjernen at relatere sig til teksten og huske den.

Selvom fremtiden byder på en højt digitaliseret verden, ser det ud til at der stadigvæk er god grund til at holde fast i de mere traditionelle platforme.

Besøg Mediehus Danmark i dag

Hvis du vil vide mere om Mediehus Danmark, kan du besøge dem på deres sociale profiler:

Mediehus Danmark | Facebook

Mediehus Danmark | LinkedIn

Mediehus Danmark | Twitter